понедељак, 30. март 2015.

Картица - Раде Вурдеља

Име писца     Колективни стваралац     
Период у ком је живео
Могући сусрети
Могуће присуство/сведочење
Назив дела
Марко Краљевић и вила
Грађа/феномен
побратимство
Време и место
Књижевни род
епска поезија
Књижевна врста
еска народна песма
Тема
Побратимство Марка и Милоша
Мотиви
побратимство, освета, смрт, надметање
Композиција
1. Побратимство Марка и Милоша
2. Милош пева за свог побратима
3. Вила је устрелила Милоша
4. Марко се свети вили и поштеђује је
5. Вила доноси биље и лечи Милоша
6. Марко и Милош заједно одоше планином Мироч
Облици изражавања
дијалог, нарација
Строфа, стих и рима
десетерац, нема риме
Стилска средства
стални епитет – ,, земљицу чарну “
епитет – ,, шестопером златним “
метафора - ,, Јао Шаро моје десно крило “
градација
хипербола - ,, по с три копља у висину скаче,
                        по с четири добре унапредак“
Јунаци
Мрко Краљевић,војвода Милош и вила
Важни појмови
Хипербола – народни певач је користи да би нагласио снагу и моћ коња Краљевића Марка.
„Кад је Шарац сагледао вилу,
по с три копља у висину скаче,
по с четири добре унапредак:
брзо Шарац достигао вилу

Овом стилском фигуром преувеличавају се особине особе и својства предмета и појава (као код коња Шарца).