четвртак, 19. март 2015.

Картица - Катарина Крстић

Име писца                  Иво Андрић
Период у ком је живео
Долац 9. Октобар 1892 – Београд 13. март 1975.
Могући сусрети
Мирослав Антић, Јанко Веселиновић, Јован Дучић, Добрица Ерић, Јован Јовановић Змај, Данило Киш, Петар Кочић, Милован Данојлић, Десанка Максимовић, Милутин Миланковић, Бранислав Нушић, Душан Радовић.
Могуће присуство/сведочење
Први светски рат,  Други светски рат
Назив дела
Aска и вук
Грађа/феномен
сналажљивост
Време и место
ливада, шума
Књижевни род
епика
Књижевна врста
приповетка
Тема
сусрет Аске са вуком
Мотиви
сналажљивост, несташност, брига, опчињеност, плес
Композиција
1. Несташна овчица Аска
2. Аска се изгубила у шуми
3. Сусрет са вуком
4. Плес
5. Аска се спашава
Облици изражавања
нарација, дескрипција, унутрашњи монолог
Строфа, стих и рима

Стилска средства
Алегорија је присутна током целог дела и представља пренесено значење. За ову приповетку каже се да је алегоријска.
Јунаци
Главни јунак – Овчица Аска је немирна, радознала, сналажљива. Упала је у невољу али је била довољно сналажљива да из ње избави.
Споредни јунаци – Мајка је брижна јер се бринула за Аску.
                                Вук је збуњен јер му није било јасно шта се дешава.                                      
Важни појмови
Унутрашњи монолог – неизречена размишљања лика.

Идеја – основна смисао дела.

Епизода – мањи догађај у уметничком делу, представља де који најчешће може да стоји самостално.

Хронолошко приповедање – казивање по тачно оном реду којем се догађај догодио.

Нарација – приповедање о јунацима и њиховим догађајима.

Балет – театарски облик игре.