недеља, 22. март 2015.

Картица - Катарина МиљковићИме писца                 Ћопић Бранко
Период у ком је живео
Босанска Краина 1. Јануар 1915. Београд 26. Март 1984.
Истовремено стварање
Иво Андрић, Мирослав Антић, Милован Данојлић, Добрица Ерић, Данило Киш, Десанка Максимовић, Милутин Миланковић, Вељко Петровић.
Могуће присуство/сведочење
Други светски рат

Назив дела
Чудесна справа
Грађа/феномен

Време и место

Књижевни род
Епика
Књижевна врста
Приповетка
Тема
Дедино страхопоштовање према сату.
Мотиви
Справа, млин, страх, пријатељство.
Композиција
1.Страх према справи
2.Рођак Сава
3.Деда добија сат
4.Забринут деда
5.Унук поправља сат
Облици изражавања
Дијалог, дескрипција, нарација.
Строфа, стих и рима

Стилска средства
Епитет-„Пун месец“.
Поређење-„А од васер-ваге је закретао главу као од урокљивих очију.“Истиче да се он боји машина исто као и урокљивих очију.
Јунаци
Деда Раде, унук Баја, Петрак самарџија, рођак Сава.
Важни појмови
Ретроспективно приповедање, приповедање у назад.
Наратор, неутрално лице које казује причу.
Приповедање у првом лицу, када је наратор учесник у догађајима.
 Приповедање у трећем лицу, када је наратор само посматрач, али не и учесник.