четвртак, 19. март 2015.

Картица - Марија Радовић

Име писца                 Милосављевић Пеђа
Период у ком је живео
Лужнице , 4. октобар 1908. – Београд, 25. јануар 1987.
Могући сусрети
Иво Андрић, Мирослав Антић, Милутин Бојић, Јован Дучић, Добрица Ерић, Данило Киш, Иван В. Лалић, Десанка Максимовић, Душан Матић, Бранислав Нушић, Гроздана Олујић, Миодраг Павловић, Сима Пандуровић, Михајло Пантић, Војислав Петковић Дис, Васко Попа, Жак Превер, Стеван Раичковић, Милан Ракић, Антон де Сент Егзипери, Љубомир Симовић, Борисав Станковић, Бранко Ћопић, Павле Угринов, Ана Франк, Милош Црњански
Могуће присуство/сведочење
Први светски рат и Други светски рат
Назив дела
Потера за пејзажима
Грађа/феномен

Време и место

Књижевни род
епика
Књижевна врста
приповетка
Тема
Описивање природе
Мотиви
жетва, море, смрт
Композиција
1. Тихи Милановац
2. Вишеград
3. Сарајево
4. Неретва
5. Посматрање
6. Бескрајно море
Облици изражавања
дескрипција и нарација
Строфа, стих и рима

Стилска средства
Колубара се крије између врба – персонификација
Зачарана долина - епитет
Јунаци

Важни појмови
Композиција – редослед  догађаја