недеља, 22. март 2015.

Картица - Катарина МиљковићИме писца                  Нушић Бранислав

Период у ком је живео
Београд  20. Октобар 1864. Београд 19. Јануар 1938.

Истовремено стварање
Сергеј Александрович Јесењин, Јован Јовановић Змај, Петар Кочић, Десанка Макисмовић, Алекса Шантић, Исидора Секулић Иво Андрић, Јанко Веселиновић, Јован Дучић, Воислав Илић.

Могуће присуство/сведочење


Назив дела
Аутобиографија

Грађа/феномен


Време и место
Београд, почетак 19 века.

Књижевни род
Епика

Књижевна врста
Роман

Тема
Живот Бранислава Нушића. У овом делу писац описује своје мисли, невоље, авантуре.

Мотиви
Љубав, школа, одрастање.

Композиција
1.Од првог зуба до панталона
2.Школовање
3.Прва љубав
4.Прва и последња песма
5.Тамница
6.Војска
7.Брак

Облици изражавања
Дијалог, монолог, дескрипција, нарација.

Строфа, стих и рима


Стилска средства


Јунаци
Писац, мајка, бабица, професор српског, професор историје, Перса, отац, тетке.

Важни појмови
 Роман са аутобиографским елементима, описује пишчев живот.
Сатира, књижевно дело у ком се на духовит начин изражава осуда друштва или људских мана.