понедељак, 30. март 2015.

Картица - Раде Вурдеља

Име писца                Колективни стваралац     
Период у ком је живео
Могући сусрети
Могуће присуство/сведочење
Назив дела
Марко Краљевић и Муса Кесеџија
Грађа/феномен
храброст
Време и место
Књижевни род
епска поезија
Књижевна врста
народна епска песма
Тема
Мегдан Марка Краљевића и Мусе Кесеџије
Мотиви

храброст, мегдан, смрт, одлучност
Композиција
1. Муса је побио три хиљаде војника
2. Марко Краљевић лежи у затвору
3. Цар наређује да Марко изађе из затвора
4. Марко је исцедио две капи из дреновине и спреман је за борбу
5. Марко на мегдану убија Мусу Кесеџију
Облици изражавања
диајлог, нарација
Строфа, стих и рима
десетерац, нема риме
Стилска средства
хипербола - ,,Донесоше дреновину Марку:
                       кад је стеже у десницу руку,
                       прште пуста надвоје, натроје,
                       и дв'је капље воде искочише.
стални епитет – ,,бијело лице“
епитет – ,,равно приморје“
грдација
метафора - ,,са тавана од девет година“
Јунаци
Марко Краљевић, Муса Кесеџија, Муса Арбанс
Важни појмови
Фабулу - дела чине међусобно повезани догађаји, радња у делу. Она бележи како се развија радња у песми Марко Краљевић и Муса Кесеџија.