четвртак, 19. март 2015.

Картица - Марко Радовић

Имеписца Шантић Алекса
Период у комјеживео
Мостар, 27. мај 1868. – Мостар, 2. фебруар 1924.
Могућисусрети
Иво Андрић, Милутин Бојић, Радоје Домановић, Јован Дучић, Јанко Веселиновић, Десанка Маскимовић, Бранислав Нушић, Сима Пандуровић, Милан Ракић, Антоан де Сент Егзипери, Стеван Сремац, Милош Црњански
Могућеприсуство/сведочење
Први светски рат
Називдела
Моја отаџбина
Грађа/феномен

Време и место

Књижевнирод
лирика
Књижевнаврста
родољубива песма
Тема
Повезаност човека са својом домовином
Мотиви
родољубље, страх, туга, љубав
Композиција
1. Патња
2. Проливена крв
3. Душе милиона
4. Отаџбина
Облициизражавања
нарација
Строфа, стих и рима
сонет, једанаестерац
Стилскасредства
епитет:
душманских рука
рођено огњиште
Јунаци

Важнипојмови
Мотив – најмања тематска јединица
Сонет – врста лирске песме која се састоји од четрнаест стихова распоређених у четири строфе