четвртак, 19. март 2015.

Картица - Анђела Хајдин

Име писца            Стеван Rаичковић      
Период у ком је живео
Нересница 5.јули 1928.- Београд  6. маја2007.
Могући сусрети
Душко Радовић, Данило Киш, Иво Андрић, десанка Максимовић, Васко Попа, Бранко Ћопић и други.
Могуће присуство/сведочење
Распад Југославије и стваранје новог светског поретка
Назив дела
Небо
Грађа/феномен
Духовна вредност
Време и место
Без времена i mesta
Књижевни род
Лирика
Књижевна врста
Рефлексивна, мисаона песма
Тема
Голуб представља нешто узвишено и неухватљиво, духовну вредност која се не може лако сагледати
Мотиви
Композиција
Облици изражавања
нарација
Строфа, стих и рима
Стилска средства
Јунаци
Голуб (мисао)
Важни појмови
Refleksivna ( misaona pesma ) jeste pesma u kojoj lirski subjekat izražava svoja razmišljnja o svetu, životu i ljudima.
Симбол је стилска фигура у којој неки појам или животна појава добијају преносно, много шире и богатије значенје.