понедељак, 30. март 2015.

Картица - Раде Вурдеља

Име писца           Колективни стваралац    
Период у ком је живео
Могући сусрети
Могуће присуство/сведочење
Назив дела
Марко Краљевић укида свадбарину
Грађа/феномен
свадбарина
Време и место
Књижевни род
епска поезија
Књижевна врста
епска народна песма
Тема
Марко Краљевић убија Арапина и спашава народ од зла.
Радња се одвија на Косову, где су почеле и  још увек трају српске невоље и патње. Почиње сусретом  Марка Краљевића и Косовке девојке. Девојка је утучена, делује несрећно и изгубљено. Марко започиње разговор. У разговору је непосредан, срдачан, пун људске топлине и заинтересованости за туђе невоље.
Мотиви
храброст, свадбарина, мегдан, љубав , одлучност
Композиција
1. Марков сусрет са Косовком девојком – њена исповест
2. Марков одлазак на мегдан са Арапином
3. Сусрет Арапина и Марка
4. Марко убија Арапина
5. Оглашавање да је укинута свадбарина
Облици изражавања
дијалог, нарација, 
Строфа, стих и рима
десетерац, нема риме
Стилска средства
словенска антитеза - ,, С ког си млада срећу изгубила?
                                      Ил' са себе, ил' са своје мајке,
                                      Драги брато, делијо незнана,
                                      с себе срећу изгубила нисам,
                                      ни са себе, ни са своје мајке,
                                      ни са свога стара родитеља;
                                      већ сам јадна срећу изгубила. “
метафора – ,, Из копита жива ватра сева,
                       Из ноздрва модар пламен лиже “
епитет - ,, модар пламен “
стални епитет  - ,, змија љута „
грдација
Јунаци
Марко Краљевић, Косовка девојка и Арапин
Важни појмови
Карактеризација - представља начин приказивања битних особина личности – карактера. За особу која свесно и поштено поступа и за такву особу кажемо да је морална.
Марко Краљевић у наведеној песми показује одлучност, правичност, племенитост, храброст и са тим се може сматрати изузетно моралним.