четвртак, 19. март 2015.

Картица - Ивана Станковић
Име писца                 Нанети Анђела
Период у ком је живео
рођена је у Будрију 1942.
Истовремено стварање
Иво Андрић, Мирослав Антић, Реј Бредбери, Данило Киш, Десанка Максимовић, Милутин Миланковић, Вељко Петровић, Душан Радовић, Стеван Раичковић, Исидора Секулић, Бранко Ћопић
Могуће присуство/сведочење
Други светски рат
Назив дела
Мој дека је био трешња
Грађа/феномен
значајност (успомена) неке драге особе
Време и место

Књижевни род
епика
Књижевна врста
роман
Тема
Повезаност породице са природом.
Мотиви
породица, дрво, природа, успомене, љубав
Композиција
1)      Дека и бака
2)     Башта
3)     Карневал
4)     Кућа без боја
5)     Смрт деке
6)     Трешња
Облици изражавања
нарација, дијалог, приповедање у трећем лицу
Строфа, стих и рима

Стилска средства
,, лепет крила” – ономатопеја
,, враћање кући пуног стомака” – стилском фигуром хипербола наглашава колико су пуно јели.
,, слушај трешњу како дише” – стилском фигуром персонофикација наглашава се да и трешња има душу.
Јунаци
Тонино (емотиван, добар, паметан), дека Октавијано, Феличе, мајка, бака Теодолинда, дека Луиђи, бака Антонијета, отац
Важни појмови
Портрет је опис неке особе.
Приповедач или наратор је неутрално лице у књижевности.
Приповетка је врста књижевног дела у коме се приповеда  о неком догађају или важном моменту из живота неке личности.
Приповедање у првом лицу је када приповедач говори у своје име.
Приповедање у трећем лицу је када приповедач приповеда о догађајима у којима није учествовао.
Ономатопеја је опонашање звукова из природе.
Ономатопејске речи су речи које у себи задрже одређене звуке из природе. ( ав, ав; фију фи.....)
Персонификација је када дајеш људске особине неживим предметима, појавама...
Дијалог је разговор ликова међу собом.