четвртак, 19. март 2015.

Картица - Ивана Станковић
Име писца                  Секулић Исидора
Период у ком је живео
Мошорин, 16. фебруар 1877. — Београд, 5. април 1958.
Могући сусрети
Иво Андрић, Мирослав Антић, Јанко Веселиновић, Добрица Ерић, Јован Дучић, Војислав Илић, Јован Јовановић Змај, Данило Киш, Десанка Максимовић, Бранислав Нушић, Душан Радовић, Бранко Ћопић, Алекса Шантић
Могуће присуство/сведочење
Други светски рат
Назив дела
Буре
Грађа/феномен

Време и место

Књижевни род
епика
Књижевна врста
приповетка
Тема
Усамљена девојчица и њен измишњен свет у бурету.
Мотиви
буре, птица, машта, туга, усамљеност
Композиција
1)      Усамљена девојчица
2)     Буре као дом
3)     Живот у бурету
4)     Птица
Облици изражавања
нарација
Строфа, стих и рима

Стилска средства
,, коралска острва љуљају као котарице цвећа.” – стилском фигуром поређење наглашава се љуљање.
,, смежураном дворцу” - епитет
Јунаци
девојчица (усамљена)
Важни појмови
Пејзаж је опис природе.
Приповедач или наратор је неутрално лице у књижевности.
Приповетка је врста књижевног дела у коме се приповеда  о неком догађају или важном моменту из живота неке личности.
Приповедање у првом лицу приповедач говори у своје име.
Анттитеза или контраст је стилска фигура којом се истиче супротост између два појма, лика, догађаја.