четвртак, 09. април 2015.

Име писца                  Антоан Павлович Чехов
Период у ком је живео
1860-1904 године
Могући сусрети
Борисав Станковић, Милан Ракић, Владислав Петковић Дис
Могуће присуство/сведочење

Назив дела
                                Чиновникова смрт
Грађа/феномен

Време и место

Књижевни род
Епика
Књижевна врста
Новела
Тема
Трагична судбина малог, уплашеног човека
Мотиви
Кијање, извињавање, брига, немарност, страх, кривица,социјални мотиви
Композиција
1)    Вече у позоришту
2)   Трагична грешка
3)   Извињавање
4)   Генералова оштра реакција
5)   Чиновникова смрт
Облици изражавања
Унутрашњи монолог, дијалог и нарација
Строфа, стих и рима

Стилска средства
Епитет, хипербола, ономатопеја
Јунаци
Чиновник, старешина, чиновникова жена
Важни појмови
Ауторска новела-говори о једном занимљивом и необичном догађају који се догодио неочекивано, има мало ликова, има све етапе у развоју радње (чврста композиција), приповедање је временски и просторно ограничено, до расплета долази нагло изненадним обртом у приповедању, главни лик се карактерише кроз догађаје.
Унутрашњи монолог-неизречено размишљање лика којим се истиче његово психолошко стање.