понедељак, 30. март 2015.

Картица - Раде Вурдеља

Име писца     Колективни стваралац     
Период у ком је живео
Могући сусрети
Могуће присуство/сведочење
Назив дела
Марко Краљевић и вила
Грађа/феномен
побратимство
Време и место
Књижевни род
епска поезија
Књижевна врста
еска народна песма
Тема
Побратимство Марка и Милоша
Мотиви
побратимство, освета, смрт, надметање
Композиција
1. Побратимство Марка и Милоша
2. Милош пева за свог побратима
3. Вила је устрелила Милоша
4. Марко се свети вили и поштеђује је
5. Вила доноси биље и лечи Милоша
6. Марко и Милош заједно одоше планином Мироч
Облици изражавања
дијалог, нарација
Строфа, стих и рима
десетерац, нема риме
Стилска средства
стални епитет – ,, земљицу чарну “
епитет – ,, шестопером златним “
метафора - ,, Јао Шаро моје десно крило “
градација
хипербола - ,, по с три копља у висину скаче,
                        по с четири добре унапредак“
Јунаци
Мрко Краљевић,војвода Милош и вила
Важни појмови
Хипербола – народни певач је користи да би нагласио снагу и моћ коња Краљевића Марка.
„Кад је Шарац сагледао вилу,
по с три копља у висину скаче,
по с четири добре унапредак:
брзо Шарац достигао вилу

Овом стилском фигуром преувеличавају се особине особе и својства предмета и појава (као код коња Шарца).


Картица - Раде Вурдеља

Име писца           Колективни стваралац    
Период у ком је живео
Могући сусрети
Могуће присуство/сведочење
Назив дела
Марко Краљевић укида свадбарину
Грађа/феномен
свадбарина
Време и место
Књижевни род
епска поезија
Књижевна врста
епска народна песма
Тема
Марко Краљевић убија Арапина и спашава народ од зла.
Радња се одвија на Косову, где су почеле и  још увек трају српске невоље и патње. Почиње сусретом  Марка Краљевића и Косовке девојке. Девојка је утучена, делује несрећно и изгубљено. Марко започиње разговор. У разговору је непосредан, срдачан, пун људске топлине и заинтересованости за туђе невоље.
Мотиви
храброст, свадбарина, мегдан, љубав , одлучност
Композиција
1. Марков сусрет са Косовком девојком – њена исповест
2. Марков одлазак на мегдан са Арапином
3. Сусрет Арапина и Марка
4. Марко убија Арапина
5. Оглашавање да је укинута свадбарина
Облици изражавања
дијалог, нарација, 
Строфа, стих и рима
десетерац, нема риме
Стилска средства
словенска антитеза - ,, С ког си млада срећу изгубила?
                                      Ил' са себе, ил' са своје мајке,
                                      Драги брато, делијо незнана,
                                      с себе срећу изгубила нисам,
                                      ни са себе, ни са своје мајке,
                                      ни са свога стара родитеља;
                                      већ сам јадна срећу изгубила. “
метафора – ,, Из копита жива ватра сева,
                       Из ноздрва модар пламен лиже “
епитет - ,, модар пламен “
стални епитет  - ,, змија љута „
грдација
Јунаци
Марко Краљевић, Косовка девојка и Арапин
Важни појмови
Карактеризација - представља начин приказивања битних особина личности – карактера. За особу која свесно и поштено поступа и за такву особу кажемо да је морална.
Марко Краљевић у наведеној песми показује одлучност, правичност, племенитост, храброст и са тим се може сматрати изузетно моралним.


Картица - Раде Вурдеља

Име писца                Колективни стваралац     
Период у ком је живео
Могући сусрети
Могуће присуство/сведочење
Назив дела
Марко Краљевић и Муса Кесеџија
Грађа/феномен
храброст
Време и место
Књижевни род
епска поезија
Књижевна врста
народна епска песма
Тема
Мегдан Марка Краљевића и Мусе Кесеџије
Мотиви

храброст, мегдан, смрт, одлучност
Композиција
1. Муса је побио три хиљаде војника
2. Марко Краљевић лежи у затвору
3. Цар наређује да Марко изађе из затвора
4. Марко је исцедио две капи из дреновине и спреман је за борбу
5. Марко на мегдану убија Мусу Кесеџију
Облици изражавања
диајлог, нарација
Строфа, стих и рима
десетерац, нема риме
Стилска средства
хипербола - ,,Донесоше дреновину Марку:
                       кад је стеже у десницу руку,
                       прште пуста надвоје, натроје,
                       и дв'је капље воде искочише.
стални епитет – ,,бијело лице“
епитет – ,,равно приморје“
грдација
метафора - ,,са тавана од девет година“
Јунаци
Марко Краљевић, Муса Кесеџија, Муса Арбанс
Важни појмови
Фабулу - дела чине међусобно повезани догађаји, радња у делу. Она бележи како се развија радња у песми Марко Краљевић и Муса Кесеџија.


понедељак, 23. март 2015.

Картица - Јован Свилар


Картица - Јован Свилар
Картица - Марко Живановић


Име писца                  Доситеј Обрадовић
Период у ком је живео
Чаково 1739 - Београд, 28. март 1811
Могући сусрети
Вук Стефановић Караџић, Јован Стерија Поповић
Могуће присуство/сведочење
Први српски устанак
Назив дела
Живот и прикљученија
Грађа/феномен

Време и место

Књижевни род
књижевнонаучна
Књижевна врста
аутобиографија
Тема
Живот Доситеја од детињства до зрелости
Мотиви
тврдоглавост, уображеност, мудрост
Композиција

Облици изражавања
монолог
Строфа, стих и рима

Стилска средства

Јунаци

Важни појмови
Аутобиографија је дело у којем писац описује свој живот од рођења или само један период живота.


Картица - Марко Живановић

Име писца                 Сима Пандуровић
Период у ком је живео
Београд, 14. април 1883 - Београд, 27. август 1960.
Могући сусрети
Данило Киш, Бранислав Нушић, Десанка Максимовић
Могуће присуство/сведочење
Први светски рат, Други светски рат
Назив дела
Бисерне очи
Грађа/феномен

Време и место

Књижевни род
лирика
Књижевна врста
љубавна песма
Тема
 заљубљеност
Мотиви
очи, сјај, пажња
Композиција

Облици изражавања
дескрипција
Строфа, стих и рима
3 октаве, дванаестерац, неуједначена
Стилска средства
епитет - ”очију бисерних”, сетан осмех” 
поређење - ”као дух јесењи”
Јунаци

Важни појмови
Симбол је све што може стајати уместо нечег другог, а притом га познато приказује


недеља, 22. март 2015.

Картица - Катарина МиљковићИме писца                  Колективни стваралац
Период у ком је живео

Истовремено стварање

Могуће присуство/сведочење

Назив дела
                             Највећа је жалост за братом
Грађа/феномен

Време и место

Књижевни род
Лирска поезија
Књижевна врста
Породична песма
Тема
Сестринска љубав
Мотиви
Коса, лице, туга.
Песничке слике
1.Три њена добра ненаброји
2.Косу реже, а коса расте
3.Лице грди, а лице израста
4.Очи не могу израсти
Облици изражавања

Строфа, стих и рима
Једна строфа са петнаест стихова, рима је обгрљена.
Стилска средства
„Косу реже, а коса опет расте
 лице грди, а лице израста
али очи не могу израсти
нити срце за братом рођеним.“
Градација, за ђевером косу реже, али она може опет израсти. За мужем лице грде, али оно може опет израсти.
За братом очи, које не могу израсти, као ни њено срце.
Ликови

Важни појмови
Градација, стилска фигура којом се осећања, мисли, песничке слике ређају по јачини.
Хипербола, стилска фигура којм се увеличавају осећања, појаве.
Породичне песме, говоре о породици, њеној љубави (сестринска...).