четвртак, 19. март 2015.

Картица - Олга Шапоња
Име писца          Данојлић Милован
Период у ком је живео
Ивановци - 3. јул 1937.
Могући сусрети
Десанка Максимовић, Иво Андрић, Гроздана Олујић, Милош Црњански, Бранко Ћопић, Реј Бредбери, Данилон Киш
Могуће присуство/сведочење
Други светски рат
Назив дела
Шљива
Грађа/феномен

Време и место

Књижевни род
лирика
Књижевна врста
Описна (дескриптивна) песма
Тема
Живот шљиве
Мотиви
Сан, буђење, годишња доба, умор,
Композиција
Буђење, тешка крошња, плодови, сан
Облици изражавања

Строфа, стих и рима
Прва строфа има осам стихова – октава.
Друга строфа има четри стиха – катрен.
Трећа строфа има два стиха – дистих.
Рима је укрштена.
Стилска средства
Поређење – „ ко да је побегла из загушљиве одаје“.
Наглашава тешкоће које је прошле.
Епитет – „ пребела крила“.
Наглашава чистоћу и доброту шљиве.
Лирски субјекат
шљива
Важни појмови
Описна лирска песма
Моностих – строфа састављена од једног стиха.
Дистих или двостих – строфа састављена од два стиха.