понедељак, 23. март 2015.

Картица - Марко Живановић

Име писца                 Сима Пандуровић
Период у ком је живео
Београд, 14. април 1883 - Београд, 27. август 1960.
Могући сусрети
Данило Киш, Бранислав Нушић, Десанка Максимовић
Могуће присуство/сведочење
Први светски рат, Други светски рат
Назив дела
Бисерне очи
Грађа/феномен

Време и место

Књижевни род
лирика
Књижевна врста
љубавна песма
Тема
 заљубљеност
Мотиви
очи, сјај, пажња
Композиција

Облици изражавања
дескрипција
Строфа, стих и рима
3 октаве, дванаестерац, неуједначена
Стилска средства
епитет - ”очију бисерних”, сетан осмех” 
поређење - ”као дух јесењи”
Јунаци

Важни појмови
Симбол је све што може стајати уместо нечег другог, а притом га познато приказује