четвртак, 19. март 2015.

Картица - Олга Шапоња


Име писца                  Сергеј Александрович Јесењин
Период у ком је живео
Константиново – 3. октобар 1895.
Лењин град – 28. децембар 1925.
Могући сусрети
Бранислав Нушић, Јован Јовановић Змај, Алекса Шантић, Милан Ракић
Могуће присуство/сведочење

Назив дела
Бреза
Грађа/феномен

Време и место

Књижевни род
лирика
Књижевна врста
Описна (дескриптивна) песма
Тема
Бреза под снегом
Мотиви
Сјај, зора, бело, снег, тишина, природа
Песничке слике
Покривена бреза, украшене гране, тишина, зора

Облици изражавања

Строфа, стих и рима
Катен, лирски шестерац
Стилска средства
Епитет – „блиста се у сребру“.
Функција је да нагласи како бреза светли.
Лирски субјекат

Важни појмови
Шестерац – стих од шест слогова.
Пејзаж – опис природе.