Рефлексија

ОБЈЕКТИВНА ПРОЦЕНА СОПСТВЕНИХ ПОСТИГНУЋА је кључно место, територија на коју још увек не залазимо довољно често, ни ми, наставници, а ни ви, наши ученици. Интересантна је чињеница да смо обично фокусирани на оно што нисмо добро урадили, губећи слику о сопственим успесима и напорима које смо уложили. Једноставно, успехе доживљавамо као нешто што се подразумева, док нас неуспеси прогоне далеко дуже.
Зашто се налазимо у таквим ситуацијама? Да ли наставници и ученици немају времена да се осврну на сопствени рад и увере да су значајно напредовали? Или нам рефлексија још увек није део рутине?
Хајде да погледамо уназад! Размислите о постављеним питањима и одговорите искрено. Ова активност се зове рефлексија и јако је важан део учења!

*      Шта сам научио/ла?
*      Шта препознајем као најважније из области коју сам изучавао/ла?
*      Које питање се намеће као доминантно када је ова област у питању?
*      Колико времена сам провео/ла планирајући рад на задацима и колико од тог времена је било неадекватно употребљено?
*      Шта сам добро урадио/ла током школских активности?
*      Шта сам добро урадио/ла током активности код куће?
*      Како сам решавао/ла задатке?
*      Да ли сам остварио/ла сарадњу са другим ученицима?
*      Да ли сам уложио/ла довољно напора током школских активности и активности код куће?
*      Колико времена сам био неефикасан/а током трајања активности?
*      Да ли сам радио/ла код куће?
*      Да ли оно што сам научио/ла, има примену у другим наставним предметима или у животу ван школе?
*      Да ли сам употребљавао/ла знања из других наставних предмета током израде задатака?
*      Како бих објаснио /ла другим ученицима оно што сам научио/ла?
*      Да ли знам више него на почетку наставне области?
*      Колико ми је пријао начин на који сам учио/ла и зашто?
*      Колико сам времена провео/ла пишући ову рефлексију?