петак, 23. мај 2014.

Размишљања информатичара VI2 о наставном пројекту "Градитељке Београда"

Након учествовања у вођеној рефлексији, информатичари VI2 су се осврнули на своја пројектна искуства и размислили о ономе што су научили и доживели. Не само да су освестили своје место и ниво постигнућа у пројекту, већ су и обезбедили наставницама Верици Арули и Катарини Алексић одличну повратну информацију и путоказ за наредне образовне активности.

На рефлексивна питања је одговорило 18 од 19 учесника пројекта. Погледајте како одговори изгледају...