четвртак, 19. март 2015.

Име писца           Стеван  Сремац       
Период у ком је живео
1855-1906 година, живео је у Сокобањи
Могући сусрети
Иво Андрић, Милутин Бојић, Јанко Веселиновић, Радоје Домановић, Јован Дучић, Десанка Максимовић, Бранислав Нушић, Сима Пандуровић, Вељко Петровић, Милан Ракић, Борисав Станковић, Милош Црњански и Антоан Павлович Чехов.
Могуће присуство/сведочење
Доношење Устава у Србију
Назив дела
Поп Ћира и поп Спира
Грађа/феномен
Однос између два попа, врхунац је њихова свађа
Време и место
1898 година у Србији
Књижевни род
Епика
Књижевна врста
Роман
Тема
У овом роману писац описује однос између два попа, показује нам како је пријатељство много важно и да морамо да га одржавамо.
Мотиви

Туча, пријатељство, дволичност...
Композиција
1)    Два попа
2)   Свађа
3)   Туча
4)   Избијен зуб
5)   Путовање
6)   Замена зуба
Облици изражавања
Углавном нарација, има дијалога и дескрипције
Строфа, стих и рима

Стилска средства
У роману има пуно стилских фигура, али најзначајније су поређење и хипербола.
Јунаци
Поп Ћира и поп Спира (главни јунаци), Персида, Меланија, Јула, Габријела...
Важни појмови
Духовито приповедање, контраст, хумор.
Кроз ове појмове писац нам на шаљив начин описује однос између главних ликова.