петак, 20. март 2015.

Картица - Анђела Хајдин

Име писца              Раичковић Стеван       
Период у ком је живео
Нересница 5.јули 1928.- Београд  6. маја2007.
Могући сусрети
Душко Радовић, Данило Киш, Иво Андрић, десанка Максимовић, Васко Попа, Бранко Ћопић и други.
Могуће присуство/сведочење
Распад Југославије и стваранје новог светског поретка
Назив дела
Небо
Грађа/феномен

Време и место
Без времена i mesta
Књижевни род
Лирика
Књижевна врста
Рефлексивна, мисаона песма
Тема
Голуб представља нешто узвишено и неухватљиво, духовну вредност која се не може лако сагледати
Мотиви
Композиција
Облици изражавања
нарација
Строфа, стих и рима
Стилска средства
Јунаци
Голуб (мисао)
Важни појмови
Рефлексивна ( мисаона песма ) јесте песма у којој лирски субјекат изражава своја размишљања о свету, животу и људима.
Симбол је стилска фигура у којој неки појам или животна појава добијају преносно, много шире и богатије значенје.