четвртак, 19. март 2015.

Картица - Марко Радовић

Имеписца Тагоре Рабиндранат
Период у комјеживео
Калкута, 7. мај 1861. – Калкута, 7. август 1941.
Истовремено стварање
Иво Андрић, Милутин Бојић, Радоје Домановић, Јован Дучић, Јанко Веселиновић, Десанка Маскимовић, Бранислав Нушић, Васко Попа, Милан Ракић, Антоан де Сент Егзипери, Стеван Сремац, Бранко Ћопић, Милош Црњански
Могућеприсуство/сведочење
Први светски рат
Називдела
Градинар
Грађа/феномен

Време и место

Књижевнирод
лирика
Књижевнаврста
љубавна песма
Тема
Неузвраћена љубав
Мотиви
љубав, бол, туга, чежња, патња
Композиција
1. Младић страхује да призна своју љубав
2. Он се плаши да не буде одбијен
3. Младић себи задаје бол
4. Потискује све лепе речи
5. Иако је тужан, он поносито диже главу и весео је у њеном друштву
Облициизражавања
монолог
Строфа, стих и рима
слободан стих
Стилскасредства
епитет:
најдубље речи
најверније речи
Лирски субјекат
младић
Важнипојмови
Контраст је стилска фигура у којој се супротне појаве доведу у непосредну везу.
Слободни стихови – код њих не постоји правилност у писању рима, броју строфа и слогова, већ је организовано по слободном ритму