четвртак, 19. март 2015.

Картица - Катарина Крстић

Име писца               Милан Ракић  
Период у ком је живео
Београд 18. септембар 1876 – Загреб 30. јун 1938.
Могући сусрети
Иво Андрић, Јанко Веселиновић, Јован Дучић, Војислав Илић, Јован Јовановић Змај, Петар Кочић, Десанка Максимовић, Милутин Миланковић, Бранислав Нушић, Алекса Шантић.
Могуће присуство/сведочење
Први светски рат
Назив дела
Наслеђе
Грађа/феномен
јунаштво
Време и место

Књижевни род
лирика
Књижевна врста
родољубива песма
Тема
јунаштво наших предака
Мотиви
родољубље, наследство, преци, туга, пожртвованост, дивљење
Песничке слике
1. Јунаштво
2. Туга
3. Упорност
4. Сећање на претке
Облици изражавања
нарација, дескрипција
Строфа, стих и рима
четири катрена, укрштена и обгрљена рима
Стилска средства
,, Јест, ја сам се дуго са природом рво“ – метафора
,, благородно воће“ - епитет
Лирски субјекат
Милан Ракић – лирски субјекат кроз целу песму покушава да нам каже колико су наши преци важни за нас и будуће генерације јер су били храбри хероји који су волели свој народ.
Важни појмови
Катрен – строфа од четири стиха.

Врста риме – рима може бити укрштена ( АБАБ ) , обгљена (АББА ) и парна ( ААББ ) .

Одлике лирске поезије – субјекативност, осећајност,сажетост, музикалност и сликовитост песничког израза.

Поређење – стилско средство у ком поредимо два појма  по сличности.

Контраст ( антитеза ) – стилско средство у ком поредимо два појма по разликама.

Дванаестерац – стих од дванаест слогова.

Симетрични дванаестерац ( александринац ) – стих од дванаест слогова који има цезуру ( паузу ) после шестог слога.