недеља, 22. март 2015.

Картица - Катарина МиљковићИме писца                  Колективни стваралац
Период у ком је живео

Истовремено стварање

Могуће присуство/сведочење

Назив дела
                             Највећа је жалост за братом
Грађа/феномен

Време и место

Књижевни род
Лирска поезија
Књижевна врста
Породична песма
Тема
Сестринска љубав
Мотиви
Коса, лице, туга.
Песничке слике
1.Три њена добра ненаброји
2.Косу реже, а коса расте
3.Лице грди, а лице израста
4.Очи не могу израсти
Облици изражавања

Строфа, стих и рима
Једна строфа са петнаест стихова, рима је обгрљена.
Стилска средства
„Косу реже, а коса опет расте
 лице грди, а лице израста
али очи не могу израсти
нити срце за братом рођеним.“
Градација, за ђевером косу реже, али она може опет израсти. За мужем лице грде, али оно може опет израсти.
За братом очи, које не могу израсти, као ни њено срце.
Ликови

Важни појмови
Градација, стилска фигура којом се осећања, мисли, песничке слике ређају по јачини.
Хипербола, стилска фигура којм се увеличавају осећања, појаве.
Породичне песме, говоре о породици, њеној љубави (сестринска...).