недеља, 27. октобар 2013.

У дечијем свету многе се тајне крију - Катарина Петровић

             Деца су народ посебан.Чаробна су и увек маштају.Свако дете воли да мачта и да сања.
            Дечији снови углавном су о нечем нестварном и лепом. Свако од нас, деце, барем један пут сања да јаше зебре или слонове, да лети на прелепом пегазу и да иде у чудесни свет слаткиша.
            Увек маштамо и сањамо о нечему лепом и бајном и тако залутамо и чудесан свет бајки и снова. У том свету дрвеће је шарено, на њему расту бонбоне и лизалице, из земље од шећерне вуне расту плишане животињице и мали јастуци.Свако дете би волело да оде тамо.
            Понекад деца сањају ружне снове, они се зову кошмари. Чим се пробудимо, кажемо: „ То је био само ружан сан“. Касније размишљамо о нечему лепом, како би смо скренули мисли са тога.Сви воле да сањају лепе снове, па тако и деца али понекад сањамо веома чудно и необично. Свако дете има своју тајну и стално размишља о њој. Од ње прави нешто посебно, преувеличава је, додаје посебне детаље и тако од ње направи чудесан свет какав он пожели.

            Свако дете воли да машта и сања и требало би да уживамо у нашем чаробном детињству.

Маслачково вино - Ивана Станковић

     

 Творба речи - Анђела Хајдин 

  


уторак, 22. октобар 2013.

Творба речи - Данило Говедарица

Творба речи - Јована Туфегџић


Творба речи - Катарина Петровић


Мој дека је био трешња - Марко Радовић


Творба речи - Марко РадовићТворба речи - Катарина Крстић -


Moj дека је био трешња - Марко Живановић -


петак, 18. октобар 2013.

Маслачково вино - Данило Говедарица


1.Која је тема ове приповетке?

А) Жеља за новим патикама

Б) Сезона мењања патика кроз годину

В) Очева строгост (т)

2.Који је главни мотив и да ли је он динамички или статички

Машта, то је статички мотив.

3.Наведи још неке споредне мотиве и одреди да ли су динамички или статички.

Живахнност (динамички), чежња (статички), одлучност (динамички)...

4.Који су род и врста овог текста ?

Род: лирика

Врста: приповетка

5.Наведи  композицију текста

-Даглас се враћа са породицом из биоскопа и спази патике у излогу

-Описивање јуна

-Расправа са оцем око куповине патика

-Током ноћи Даглас размишља о патикама

-Господин Сандерсон затвара своје радње

-Дечак се спрема за куповину

-Након објашњавања са господином Сендерсоном Даглас купује патике и ради посао код господина Сендерсона за долар који му фали

6.Наведи ликове и опиши их.

Даглас-живахан, маштовит, упоран и срећан дечак.

Отац-строг и незаинтересован

Господин Сендерсон-вредан, запањен и поштен.

7.У ком лицу се приповедач обраћа ?

У првом и у трећем лицу.

8.Које облике изражавања користи аутор?

А) Нарација и монолог

Б) Дескрипција

В)Дијалог и дескрипција

Г)Нарација, дескрипција, дијалог и монолог (т)

9.Наведи стилске фигуре и њихове функције

Нпр. Епитет крем сунђер патике (тиме је приповедач хтео да опише изглед патика),

Хипербола: а онакве патике би те могле бацити увис преко дрвећа, река и кућа.(овом хиперболом приповедач је хтео да покаже могућност и угодност патика)

Персонификација: јер је прошлогодишњи пар био мртав

Поређење: неке од њих су биле као мачке и неке као пси.

10.Објасни на други начин речи из текста

А) тенда (настрашица)

Б) иловача (врста земље која се састоји од песка, муља и глине)

В) срндаћ (јелен)

11.Какав је главни јунак ове приповетке ?

А) усамљен

Б) тужан

В) упоран (т)

12.Како се зове писац овог текста ?

А) Реј Бредбери (т)

Б) Милутин Миланковић

В) Стеван Раичковић

13.Како су се према Дагласу понели остали ликови ?

А) поштено

Б) незаинтересовано (т)

В) брижно

14.Шта је даглас приметио код господина Сендерсона када затвара радњу?

А) Да чисти целу радњу пре но што изађе

Б) Да намешта сву обућу и проверава да ли је све на свом месту (т)

В) Да гланца излог своје радње

15.Главно осећање у тексту је ?

Срећа и усхићеност.

16.Шта мислиш о понашању господина Сендерсона када је Даглас дошао по патике ?

Господин Сендерсон се одмах наљутио на њега јер је мислио да ће да му тражи кредит, али у ствари Даглас је имао новац за патике.И зато мислим да је понашање господина Сендерсона безобразно.

17.Зашто је Даглас хтео да купи патике ?

А) зато што су им боје биле лепе

Б) зато што су пружале осећај удобности и у њима су могао прескочити  куће, реке и улице (т)

В) зато што су биле скупе и са њима би се хвалио пред друговима

18.Шта је дечак морао да уради за долар који му је фалио за патике?

А) морао је да пере радњу

Б) трчао је по граду и доносио пошту за господина Сендерсона (т)

В) помагао му у радњи

19.Да ли се Даглас у новим патикама пријатно осећао и како ?

Да, као антилопа и газела.

20.Која је порука ове приповетке?

-Треба се трудити, и бити што упорнији и остварићеш своје циљеве.

уторак, 15. октобар 2013.

Плава звезда - Катарина Петровић

Питања за песму
„Плава звезда“

- Питања из опште књижевности
1. Мотив је:
а) најужа тематска јединица која се може даље разлагати
б) основни покретач радње у уметничком тексту
в) натпис у стиху или прози који се исписује испред текста
г) ништа од тога него нешто четврто (ако мислиш да је ово тачан одговор реци шта је мотив)
Заокружи слово испред тачног одговора.
2. Одреди значење појмова:
а) епски десетерац – стих од 10 слогова у епској песми
б) катрен – строфа од четири стиха
в) дијалог – кад двоје или више личности разговара
г) нарација – приповедање
д) дескрипција – описивање
3. Какве песничке слике могу бити?
Песничке слике могу бити визуелне, тактилне и аудитивне.
4. Шта су новеле и који су њени најчешћи мотиви?
Новеле су дужи прозни текстови са реалним догађајима и ликовима а најчешћи мотиви су путовање, мудрости и сиромаштво.

- Питања у вези са садржајем песме

1) Одреди род и врсту овог књижевног дела:
Род: Лирика
Врста: Описна песма
2) Која је тема ове песме?
Тема ове песме cу маштање и снови.
3) Наведи бар два мотива ове песме.
Чудо, машта, снови, лепота природе током вечери..
4) Да ли у овој песми има осећања?
а) Нема
б) Има, а то су туга и забринутост
в) Има, а то су срећа и радозналост
5) Одреди осећања (или ставове) који се помињу у овој песми.
Срећа, радозналост, напетост, нестрпљивост.....
6) Ко је писац ове песме?
Мирослав Антић.
7) Наведи још неко дело Мирослава Антића.
Шашава песма.
8) Да ли је ова песма дитирамб? Објасни зашто.
Јесте, ова песма је дитирамб, зато што је срећна, весела и говори о позитивним осећањима. Као на пример о срећи, весељу, радозналости, нестрпљивости, итд...

- Питања у вези са формом песме

1) Ова песма је написана у:
а) десетерцу
б) осмерцу
в) шеснестерцу.
Заокружи слово испред тачног одговора.

2) Да ли свака песма мора да се римује?
а) мора
б) не мора
Заокружи слово испред тачног одговора.

3) Колико строфа има ова песма?
Ова песма има пет строфа.

4) Одреди форму ове песме:
а) строфе
б) стихове
в) риму
а) У песми има пет строфа.
б) У свакој строфи има различити број стихова.У првој има четири стиха, у другој пет стихова, у трећој девет стихова, у четвртој шест стихова, а у петој (последњој) има три стиха.
в) Рима у овој песми је парна.

5) Да ли би ти продужио песму, ако би напиши барем још два стиха да видимо како би се завршила.
Чекаћу ја звезду плаву,
звезду сјајну.
А кад је нађем сазнаћу највећу и најлепшу тајну.                                                                                              

- Питања у вези са стилом песме

1) Које стилске фигуре се помињу у овој песми?
а) епитет, преувеличабање и персонификација
б) метафора и хипербола
в) стални епитет
Заокружи слово испред тачног одговора.
2) Стил ове песме је:
а) песник користи необичан језик (архаичан, модеран и слично) б) песник користи нама познате речи да би нам лакше дочарао песму
Заокружи слово испред тачног одговора.
3) Пронађи један епитет у песми и одреди му функцију.
Епитет „плава звезда“- функција овог епитета ја да нагласи ведрину и свежину звезде и да нам покаже колико се она разликује од других.
4) Одреди пример за сваку стилску фигуру и одреди им функцију.
Епитет – „чудесна звезда“. Функција овог епитета је да нагласи колико је ова звезда јединствена.
Персонификација – „звезда мора лепше да спава“. Функција персонификације је да оживи звезду и да јој да лепе људске особине.
Преувеличавање – „мора даље да се лута, триста пута, петсто пута“. Писац хоће да каже да наставимо да траћимо звезду док год је не пронађемо.- Питања у вези са значењем стихова у песми
1) Одреди:
а) Шта песник жели да каже следећим стиховима:
„Али пази,
ако није сасвим плава, сасвим права,
мора лепше да се спава, да сања до свитања,
мора даље да се лута,
- триста пута,
петсто пута.
б) Једну стилску фигуру и њену функцију.
а) Песник жели да каже да морамо тражити звезду, ма где год била, све док је не нађемо. Другим речима да следимо своје снове.
б) Преувеличавање. Његова функција је да нагласи да је битно тражити своју звезду, ма где год била.
2) Која осећања изазива песник код читалаца овим стиховима:
„Кад је нађеш – сам ћеш знати.
Сад је тајна.“
Овим стиховима писац жели да изазове код читалаца радозналост и знатижељу.
3) Коју стилску фигуру можемо пронаћи у следећем стиху:
„Таква звезда много значи, много вреди“? Каква је њена функција?
Преувеличавање. Писац која хоће да докаже читаоцима да је лепше уз маштање и снове.
- Питања у вези са упоређивањем пеме „Плава звезда“ и било које друге сличне песме
1) Да ли у још некој песми писац говори о радости, весељу и машти?
Да, говори. Та песма се зове „Чудесни свитац“, у којој се говори, као и у овој, о машти, сновима, срећи и поручује да никад не одустајемо и следимо своје снове. Обе су написане у нади да ће се то некада остварити.
2) Да ли је неко из стварног живота сличан „плавој звезди“ и по чему? Да ли је неко из неке друге песме сличан „плавој звезди“ и по чему?
У стварном животу „плавој звезди“ је сличан прави и искрен пријатељ, по томе што се такав пријатељ издваја од осталих. У песми „Чудесни свитац“, свитац је сличан овој звезди зато што је дружељубив, и исто као и звезда имају сопственог власника који ће их кад-тад открити.
3) Шта нам ова песма поручује? Зашто?
Ова песма нам поручује да треба маштати и сањати и да увек идемо напред ка остварењу наших снова.

Чудесна справа - Павле Бићанин


Шљива - Катарина Миљковић


У свом цвату, у пролеће шљива показује своје лепо лице. Она је разнобојна и весела, воли да се дружи са птицама. Увек се смеје чак и кад је снег јер никад није сама, увек је неко ту крај ње. О њој се пише у четири годишња доба. Расте кроз промене.

У лирском делу се све ово описује помоћу стилских фигура, мелодије и риме. Мотиви у овој песми су зрелост, мењање кроз годишња доба. Крошња пуна и богата шљивиним плодовима, сазрева у августу. Шљива осећа прво мучење и умор, а након лета кад јој опадне плод осећа олакшање и слободу.

Да би се све то сложило ту је рима и мелодија. Рима је у овом лирском делу укрштена. Строфа има три, а стихова има четрнаест у целој песми.

Стилске фигуре које се појављују су поређење и епитет. У првој строфи овог лирског дела налази се поређење „криве се стабла ко во сред вуче“. Овом стилском фигуром показујемо колико се криве стабла. Тим боље објашњавамо шта смо хтели да кажемо. Друго поређење је „ко да је побегла из загушљиве неке одаје“. Значење ове стилске фигуре је да нам покаже колико је то стварно тешко. Епитет у овој песми је „крошња тешка и пуна“. Ова стилска фигура нам показује да је она јако „тешка“ са свим тим плодовима. 

У овој песми лирски субјекат жели да нам покаже његов живот тако што ће себе ставити у улогу шљиве. Своје целине у животу представља као годишња доба. Његов живот се мења баш као и раст шљиве кроз промене.

Плава звезда - Теодора Павловић


Поводом  песме  ,,Плава  звезда” 
 
      Плава  звезда  је  лирска  песма  у  којој  песник  говори  о  својим  осећањима  и осећањима  свих  нас  везаним  за  снове  и  маштање. Чудесна  плава  звезда  постоји  у  животу  сваког  човека  и  свако  има  своју  звезду  коју  мора  сам  пронаћи.
       Звезда  прдставља  нешто  чисто, добро, драгоцено, све  оно  што  се  воли  и  о  чему  се сања. Она  је  симбол  онога  за  чим  чезнемо, неостварених  жеља  и  снова. Присутна  је и  у  сновима  и  на  јави, али  се  може  видети  и  чути  само  кад  жмуриш  и  кад заспиш, зато  што  се  о  њој  само  сања. Снови  су  чудесни  и  у  њима  је  све могуће,песма  почиње  као  бајка. Треба  сањати  и  у  сновима  тражити  своју звезду. Живот  је  испуњен  изазовима, а  снови  и  идеали  дају  снагу  човеку  да  се  бори за  бољи  живот. Она  сигурно  постоји  негде  далеко, међу  другим  плавим  звездама  и чека  да  је  неко  пронађе.
       Плава  звезда  је  симбол  снова  и  маште, наде  и  жеље  да  се  оствари  нека  идеја  у будућности. Песник  је  слика  као  тајну  и  велику  загонетку. Ми  ћемо  открити  њено право  значење .То  ће  бити  једног  дана  кад  откријемо  шта  желимо  и  којим  путем ћемо  ићи.
 

Мој дека је био трешња - Марио Шунтић


Плава звезда - Марија Радовић


Чудесна справа - Катарина Крстић

Тема приче ,,Чудесна справа " је страхопоштовање према сату. Један од споредних мотива је млин (место на ком се причају приче, место где се спаја свет приче са реалним светом) у ком се описује како деда и унук одлазе у млин и остају до касно да би гледали звезде. Преко динамичког мотива страха, описује се колико се деда плашио справа, а преко статичког мотива сата, описују се све справе којих се деда плашио.     

   Деда није дирао сат. За њега је то било нешто као светиња, док му унук није показао шта је, у ствари сат и како се користи. Он је толико поштовао тај сат, чак је рекао и да је живо биће поистоветивши га са срцем свога пријатеља.
    У причи има дотса елемената нарације, а сусрећемо се и са бројним дијалозима. Главни јунак у причи је деда. Он је плашљив јер се плашио разних справа и брижан јер је бринуо о Петраковом сату као да му је то нешто најважније у животу. Главна особина дечака Баје, такође једног од јунака, је радозналост јер је стално желео да навија сат. Стилска функција поређења ,,као очи у глави" је да појасни колико је деда бринуо о сату.
    Када имамо неки проблем, не треба бежати од њега, већ му се треба супротставити.