четвртак, 19. март 2015.

Картица - Марија Радовић


Име писца                         Колективни стваралац
Период у ком је живео

Могући сусрети

Могуће присуство/сведочење

Назив дела
Диоба Јакшића
Грађа/феномен

Време и место

Књижевни род
народна књижевност
Књижевна врста
епске песме средњих времена
Тема
Свађа два брата
Мотиви
жена, љубав, свађа
Композиција
1. Дељење очевине

2. Свађа

3. Врхунац свађе

4. Браћа схватају колико је у ствари љубав важна

5. Помирење
Облици изражавања
дијалог и нарација
Строфа, стих и рима
десетерац, неуједначена рима
Стилска средства
Мјесец кара звијезду Даницу – персонификација
Анђелија, моја вјерна љубо - апострофа
Јунаци
Дмитар, Богдан, Анђелија
Важни појмови
Сиже – распоред догађаја у књижевном делу