уторак, 15. октобар 2013.

Плава звезда - Катарина Петровић

Питања за песму
„Плава звезда“

- Питања из опште књижевности
1. Мотив је:
а) најужа тематска јединица која се може даље разлагати
б) основни покретач радње у уметничком тексту
в) натпис у стиху или прози који се исписује испред текста
г) ништа од тога него нешто четврто (ако мислиш да је ово тачан одговор реци шта је мотив)
Заокружи слово испред тачног одговора.
2. Одреди значење појмова:
а) епски десетерац – стих од 10 слогова у епској песми
б) катрен – строфа од четири стиха
в) дијалог – кад двоје или више личности разговара
г) нарација – приповедање
д) дескрипција – описивање
3. Какве песничке слике могу бити?
Песничке слике могу бити визуелне, тактилне и аудитивне.
4. Шта су новеле и који су њени најчешћи мотиви?
Новеле су дужи прозни текстови са реалним догађајима и ликовима а најчешћи мотиви су путовање, мудрости и сиромаштво.

- Питања у вези са садржајем песме

1) Одреди род и врсту овог књижевног дела:
Род: Лирика
Врста: Описна песма
2) Која је тема ове песме?
Тема ове песме cу маштање и снови.
3) Наведи бар два мотива ове песме.
Чудо, машта, снови, лепота природе током вечери..
4) Да ли у овој песми има осећања?
а) Нема
б) Има, а то су туга и забринутост
в) Има, а то су срећа и радозналост
5) Одреди осећања (или ставове) који се помињу у овој песми.
Срећа, радозналост, напетост, нестрпљивост.....
6) Ко је писац ове песме?
Мирослав Антић.
7) Наведи још неко дело Мирослава Антића.
Шашава песма.
8) Да ли је ова песма дитирамб? Објасни зашто.
Јесте, ова песма је дитирамб, зато што је срећна, весела и говори о позитивним осећањима. Као на пример о срећи, весељу, радозналости, нестрпљивости, итд...

- Питања у вези са формом песме

1) Ова песма је написана у:
а) десетерцу
б) осмерцу
в) шеснестерцу.
Заокружи слово испред тачног одговора.

2) Да ли свака песма мора да се римује?
а) мора
б) не мора
Заокружи слово испред тачног одговора.

3) Колико строфа има ова песма?
Ова песма има пет строфа.

4) Одреди форму ове песме:
а) строфе
б) стихове
в) риму
а) У песми има пет строфа.
б) У свакој строфи има различити број стихова.У првој има четири стиха, у другој пет стихова, у трећој девет стихова, у четвртој шест стихова, а у петој (последњој) има три стиха.
в) Рима у овој песми је парна.

5) Да ли би ти продужио песму, ако би напиши барем још два стиха да видимо како би се завршила.
Чекаћу ја звезду плаву,
звезду сјајну.
А кад је нађем сазнаћу највећу и најлепшу тајну.                                                                                              

- Питања у вези са стилом песме

1) Које стилске фигуре се помињу у овој песми?
а) епитет, преувеличабање и персонификација
б) метафора и хипербола
в) стални епитет
Заокружи слово испред тачног одговора.
2) Стил ове песме је:
а) песник користи необичан језик (архаичан, модеран и слично) б) песник користи нама познате речи да би нам лакше дочарао песму
Заокружи слово испред тачног одговора.
3) Пронађи један епитет у песми и одреди му функцију.
Епитет „плава звезда“- функција овог епитета ја да нагласи ведрину и свежину звезде и да нам покаже колико се она разликује од других.
4) Одреди пример за сваку стилску фигуру и одреди им функцију.
Епитет – „чудесна звезда“. Функција овог епитета је да нагласи колико је ова звезда јединствена.
Персонификација – „звезда мора лепше да спава“. Функција персонификације је да оживи звезду и да јој да лепе људске особине.
Преувеличавање – „мора даље да се лута, триста пута, петсто пута“. Писац хоће да каже да наставимо да траћимо звезду док год је не пронађемо.- Питања у вези са значењем стихова у песми
1) Одреди:
а) Шта песник жели да каже следећим стиховима:
„Али пази,
ако није сасвим плава, сасвим права,
мора лепше да се спава, да сања до свитања,
мора даље да се лута,
- триста пута,
петсто пута.
б) Једну стилску фигуру и њену функцију.
а) Песник жели да каже да морамо тражити звезду, ма где год била, све док је не нађемо. Другим речима да следимо своје снове.
б) Преувеличавање. Његова функција је да нагласи да је битно тражити своју звезду, ма где год била.
2) Која осећања изазива песник код читалаца овим стиховима:
„Кад је нађеш – сам ћеш знати.
Сад је тајна.“
Овим стиховима писац жели да изазове код читалаца радозналост и знатижељу.
3) Коју стилску фигуру можемо пронаћи у следећем стиху:
„Таква звезда много значи, много вреди“? Каква је њена функција?
Преувеличавање. Писац која хоће да докаже читаоцима да је лепше уз маштање и снове.
- Питања у вези са упоређивањем пеме „Плава звезда“ и било које друге сличне песме
1) Да ли у још некој песми писац говори о радости, весељу и машти?
Да, говори. Та песма се зове „Чудесни свитац“, у којој се говори, као и у овој, о машти, сновима, срећи и поручује да никад не одустајемо и следимо своје снове. Обе су написане у нади да ће се то некада остварити.
2) Да ли је неко из стварног живота сличан „плавој звезди“ и по чему? Да ли је неко из неке друге песме сличан „плавој звезди“ и по чему?
У стварном животу „плавој звезди“ је сличан прави и искрен пријатељ, по томе што се такав пријатељ издваја од осталих. У песми „Чудесни свитац“, свитац је сличан овој звезди зато што је дружељубив, и исто као и звезда имају сопственог власника који ће их кад-тад открити.
3) Шта нам ова песма поручује? Зашто?
Ова песма нам поручује да треба маштати и сањати и да увек идемо напред ка остварењу наших снова.