четвртак, 9. април 2015.

Име писца                  Антоан Павлович Чехов
Период у ком је живео
1860-1904 године
Могући сусрети
Борисав Станковић, Милан Ракић, Владислав Петковић Дис
Могуће присуство/сведочење

Назив дела
                                Чиновникова смрт
Грађа/феномен

Време и место

Књижевни род
Епика
Књижевна врста
Новела
Тема
Трагична судбина малог, уплашеног човека
Мотиви
Кијање, извињавање, брига, немарност, страх, кривица,социјални мотиви
Композиција
1)    Вече у позоришту
2)   Трагична грешка
3)   Извињавање
4)   Генералова оштра реакција
5)   Чиновникова смрт
Облици изражавања
Унутрашњи монолог, дијалог и нарација
Строфа, стих и рима

Стилска средства
Епитет, хипербола, ономатопеја
Јунаци
Чиновник, старешина, чиновникова жена
Важни појмови
Ауторска новела-говори о једном занимљивом и необичном догађају који се догодио неочекивано, има мало ликова, има све етапе у развоју радње (чврста композиција), приповедање је временски и просторно ограничено, до расплета долази нагло изненадним обртом у приповедању, главни лик се карактерише кроз догађаје.
Унутрашњи монолог-неизречено размишљање лика којим се истиче његово психолошко стање.
понедељак, 30. март 2015.

Картица - Раде Вурдеља

Име писца     Колективни стваралац     
Период у ком је живео
Могући сусрети
Могуће присуство/сведочење
Назив дела
Марко Краљевић и вила
Грађа/феномен
побратимство
Време и место
Књижевни род
епска поезија
Књижевна врста
еска народна песма
Тема
Побратимство Марка и Милоша
Мотиви
побратимство, освета, смрт, надметање
Композиција
1. Побратимство Марка и Милоша
2. Милош пева за свог побратима
3. Вила је устрелила Милоша
4. Марко се свети вили и поштеђује је
5. Вила доноси биље и лечи Милоша
6. Марко и Милош заједно одоше планином Мироч
Облици изражавања
дијалог, нарација
Строфа, стих и рима
десетерац, нема риме
Стилска средства
стални епитет – ,, земљицу чарну “
епитет – ,, шестопером златним “
метафора - ,, Јао Шаро моје десно крило “
градација
хипербола - ,, по с три копља у висину скаче,
                        по с четири добре унапредак“
Јунаци
Мрко Краљевић,војвода Милош и вила
Важни појмови
Хипербола – народни певач је користи да би нагласио снагу и моћ коња Краљевића Марка.
„Кад је Шарац сагледао вилу,
по с три копља у висину скаче,
по с четири добре унапредак:
брзо Шарац достигао вилу

Овом стилском фигуром преувеличавају се особине особе и својства предмета и појава (као код коња Шарца).


Картица - Раде Вурдеља

Име писца           Колективни стваралац    
Период у ком је живео
Могући сусрети
Могуће присуство/сведочење
Назив дела
Марко Краљевић укида свадбарину
Грађа/феномен
свадбарина
Време и место
Књижевни род
епска поезија
Књижевна врста
епска народна песма
Тема
Марко Краљевић убија Арапина и спашава народ од зла.
Радња се одвија на Косову, где су почеле и  још увек трају српске невоље и патње. Почиње сусретом  Марка Краљевића и Косовке девојке. Девојка је утучена, делује несрећно и изгубљено. Марко започиње разговор. У разговору је непосредан, срдачан, пун људске топлине и заинтересованости за туђе невоље.
Мотиви
храброст, свадбарина, мегдан, љубав , одлучност
Композиција
1. Марков сусрет са Косовком девојком – њена исповест
2. Марков одлазак на мегдан са Арапином
3. Сусрет Арапина и Марка
4. Марко убија Арапина
5. Оглашавање да је укинута свадбарина
Облици изражавања
дијалог, нарација, 
Строфа, стих и рима
десетерац, нема риме
Стилска средства
словенска антитеза - ,, С ког си млада срећу изгубила?
                                      Ил' са себе, ил' са своје мајке,
                                      Драги брато, делијо незнана,
                                      с себе срећу изгубила нисам,
                                      ни са себе, ни са своје мајке,
                                      ни са свога стара родитеља;
                                      већ сам јадна срећу изгубила. “
метафора – ,, Из копита жива ватра сева,
                       Из ноздрва модар пламен лиже “
епитет - ,, модар пламен “
стални епитет  - ,, змија љута „
грдација
Јунаци
Марко Краљевић, Косовка девојка и Арапин
Важни појмови
Карактеризација - представља начин приказивања битних особина личности – карактера. За особу која свесно и поштено поступа и за такву особу кажемо да је морална.
Марко Краљевић у наведеној песми показује одлучност, правичност, племенитост, храброст и са тим се може сматрати изузетно моралним.


Картица - Раде Вурдеља

Име писца                Колективни стваралац     
Период у ком је живео
Могући сусрети
Могуће присуство/сведочење
Назив дела
Марко Краљевић и Муса Кесеџија
Грађа/феномен
храброст
Време и место
Књижевни род
епска поезија
Књижевна врста
народна епска песма
Тема
Мегдан Марка Краљевића и Мусе Кесеџије
Мотиви

храброст, мегдан, смрт, одлучност
Композиција
1. Муса је побио три хиљаде војника
2. Марко Краљевић лежи у затвору
3. Цар наређује да Марко изађе из затвора
4. Марко је исцедио две капи из дреновине и спреман је за борбу
5. Марко на мегдану убија Мусу Кесеџију
Облици изражавања
диајлог, нарација
Строфа, стих и рима
десетерац, нема риме
Стилска средства
хипербола - ,,Донесоше дреновину Марку:
                       кад је стеже у десницу руку,
                       прште пуста надвоје, натроје,
                       и дв'је капље воде искочише.
стални епитет – ,,бијело лице“
епитет – ,,равно приморје“
грдација
метафора - ,,са тавана од девет година“
Јунаци
Марко Краљевић, Муса Кесеџија, Муса Арбанс
Важни појмови
Фабулу - дела чине међусобно повезани догађаји, радња у делу. Она бележи како се развија радња у песми Марко Краљевић и Муса Кесеџија.


понедељак, 23. март 2015.

Картица - Јован Свилар


Картица - Јован Свилар
Картица - Марко Живановић


Име писца                  Доситеј Обрадовић
Период у ком је живео
Чаково 1739 - Београд, 28. март 1811
Могући сусрети
Вук Стефановић Караџић, Јован Стерија Поповић
Могуће присуство/сведочење
Први српски устанак
Назив дела
Живот и прикљученија
Грађа/феномен

Време и место

Књижевни род
књижевнонаучна
Књижевна врста
аутобиографија
Тема
Живот Доситеја од детињства до зрелости
Мотиви
тврдоглавост, уображеност, мудрост
Композиција

Облици изражавања
монолог
Строфа, стих и рима

Стилска средства

Јунаци

Важни појмови
Аутобиографија је дело у којем писац описује свој живот од рођења или само један период живота.